Uncategorized

4͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙a͙o͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙p͙h͙ó͙n͙g͙ ͙c͙̼͙h͙̼͙ế͙̼͙t͙̼͙ ͙k͙h͙i͙ ͙k͙é͙o͙ ͙c͙á͙p͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙:͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙a͙i͙ ͙o͙a͙n͙ ͙v͙a͙n͙g͙ ͙k͙h͙ắ͙p͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙n͙g͙h͙è͙o͙ ͙

T͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙t͙h͙a͙n͙ ͙v͙a͙n͙g͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙à͙n͙ ͙đ͙ê͙m͙ ͙đ͙ặ͙c͙ ͙q͙u͙á͙n͙h͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙ừ͙n͙g͙.͙

͙”͙B͙ố͙ ͙ơ͙i͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙í͙t͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙n͙ữ͙a͙ ͙l͙à͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙m͙à͙,͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙b͙ố͙ ͙b͙ỏ͙ ͙m͙ẹ͙ ͙c͙o͙n͙ ͙m͙à͙ ͙đ͙i͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙b͙ố͙ ͙ơ͙i͙!͙”͙ ͙-͙ ͙T͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙t͙h͙a͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙c͙o͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙,͙ ͙1͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙4͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙3͙5͙ ͙K͙V͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙ ͙k͙h͙i͙ ͙d͙ự͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙,͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙a͙i͙ ͙k͙ì͙m͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ắ͙t͙.͙

͙T͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙t͙h͙a͙n͙ ͙v͙a͙n͙g͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙à͙n͙ ͙đ͙ê͙m͙ ͙đ͙ặ͙c͙ ͙q͙u͙á͙n͙h͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙ừ͙n͙g͙.͙ ͙C͙o͙n͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙b͙ê͙ ͙t͙ô͙n͙g͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙v͙à͙o͙ ͙t͙h͙ô͙n͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙D͙ư͙ơ͙n͙g͙,͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙H͙ư͙n͙g͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙X͙u͙y͙ê͙n͙,͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙H͙à͙ ͙T͙ĩ͙n͙h͙,͙ ͙t͙ố͙i͙ ͙2͙6͙-͙1͙0͙ ͙b͙ỗ͙n͙g͙ ͙d͙ư͙n͙g͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙h͙ị͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙,͙ ͙x͙e͙ ͙m͙á͙y͙,͙ ͙v͙à͙ ͙ô͙t͙ô͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙.͙ ͙K͙h͙ô͙n͙g͙ ͙a͙i͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙a͙i͙,͙ ͙c͙ứ͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙d͙ò͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙v͙ộ͙i͙ ͙v͙ã͙ ͙đ͙i͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙4͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙3͙5͙ ͙K͙V͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙h͙i͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙m͙a͙i͙ ͙t͙á͙n͙g͙.͙

͙N͙g͙ã͙ ͙q͙u͙ỵ͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙t͙ộ͙t͙ ͙c͙ù͙n͙g͙

͙K͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙í͙ ͙t͙a͙n͙g͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙b͙u͙ồ͙n͙ ͙ô͙m͙ ͙t͙r͙ù͙m͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ô͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙(͙4͙7͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙v͙à͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙L͙à͙n͙h͙ ͙(͙4͙1͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙.͙ ͙N͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙c͙h͙u͙y͙ệ͙n͙,͙ ͙h͙ọ͙ ͙l͙ặ͙n͙g͙ ͙l͙ẽ͙ ͙c͙ắ͙n͙ ͙c͙h͙ặ͙t͙ ͙v͙à͙n͙h͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙đ͙ể͙ ͙k͙ì͙m͙ ͙n͙é͙n͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙g͙i͙a͙ ͙c͙h͙ủ͙ ͙đ͙ể͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙k͙h͙â͙m͙ ͙l͙i͙ệ͙m͙.͙

Vụ 4 người bị điện 35 kV giật tử vong: Xóm nghèo tang thương-1

N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙g͙ã͙ ͙q͙u͙ỵ͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙

͙”͙B͙ố͙ ͙ơ͙i͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙í͙t͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙n͙ữ͙a͙ ͙l͙à͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙m͙à͙,͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙b͙ố͙ ͙b͙ỏ͙ ͙m͙ẹ͙ ͙c͙o͙n͙ ͙m͙à͙ ͙đ͙i͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙b͙ố͙ ͙ơ͙i͙!͙ ͙M͙ẹ͙,͙ ͙c͙o͙n͙ ͙v͙à͙ ͙e͙m͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙n͙à͙o͙ ͙đ͙â͙y͙,͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙đ͙i͙ ͙b͙ố͙ ͙ơ͙i͙,͙ ͙v͙ề͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙m͙ẹ͙ ͙c͙o͙n͙ ͙c͙o͙n͙ ͙đ͙i͙ ͙b͙ố͙…͙.͙”͙ ͙-͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙a͙i͙ ͙o͙á͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙h͙o͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙x͙u͙n͙g͙ ͙q͙u͙a͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙k͙ì͙m͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙g͙i͙ọ͙t͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ắ͙t͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙,͙ ͙k͙h͙i͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙đ͙á͙m͙ ͙h͙ỷ͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙h͙o͙ã͙n͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙đ͙ể͙ ͙l͙o͙ ͙c͙h͙o͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙t͙a͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙.͙

͙G͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙v͙à͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙à͙n͙h͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙c͙h͙ừ͙n͙g͙ ͙5͙0͙0͙ ͙m͙.͙ ͙H͙a͙i͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙i͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙k͙h͙ẩ͙u͙ ͙l͙a͙o͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙A͙n͙g͙o͙l͙a͙,͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙ă͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙t͙r͙ở͙ ͙v͙ề͙ ͙q͙u͙ê͙.͙ ͙Đ͙ể͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙l͙o͙ ͙c͙h͙o͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙,͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ ͙b͙ậ͙n͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙á͙n͙g͙,͙ ͙h͙a͙i͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙l͙u͙ô͙n͙ ͙đ͙i͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙u͙ê͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙n͙h͙a͙u͙.͙

͙C͙ù͙n͙g͙ ͙c͙h͙u͙n͙g͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙ì͙n͙h͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙l͙ụ͙p͙ ͙x͙ụ͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙b͙à͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙K͙h͙ư͙ơ͙m͙ ͙(͙m͙ẹ͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙2͙6͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙,͙ ͙t͙ấ͙t͙ ͙c͙ả͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙g͙ã͙ ͙q͙u͙ỵ͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙.͙ ͙N͙g͙o͙à͙i͙ ͙s͙â͙n͙,͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙c͙ạ͙n͙h͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙h͙ờ͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙v͙ộ͙i͙,͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙b͙ấ͙u͙ ͙v͙ú͙i͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙m͙u͙ố͙n͙ ͙x͙e͙ ͙t͙a͙n͙ ͙m͙à͙n͙ ͙đ͙ê͙m͙.͙

͙L͙à͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙c͙ả͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙,͙ ͙v͙ì͙ ͙g͙i͙a͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙x͙o͙n͙g͙ ͙l͙ớ͙p͙ ͙1͙2͙ ͙đ͙ã͙ ͙g͙á͙c͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙g͙i͙ấ͙c͙ ͙m͙ơ͙ ͙g͙i͙ả͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙r͙a͙ ͙đ͙ờ͙i͙ ͙b͙ư͙ơ͙n͙ ͙c͙h͙ả͙i͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙u͙ê͙ ͙đ͙ủ͙ ͙n͙g͙h͙ề͙.͙ ͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙n͙à͙y͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙h͙ờ͙ ͙s͙a͙n͙g͙ ͙H͙à͙n͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙k͙h͙ẩ͙u͙ ͙l͙a͙o͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ứ͙c͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙l͙à͙m͙.͙ ͙C͙ũ͙n͙g͙ ͙v͙ì͙ ͙h͙o͙à͙n͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙q͙u͙á͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙,͙ ͙b͙ố͙ ͙v͙à͙ ͙e͙m͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙v͙à͙i͙ ͙t͙h͙á͙n͙g͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙k͙h͙ă͙n͙ ͙g͙ó͙i͙ ͙v͙à͙o͙ ͙m͙i͙ề͙n͙ ͙N͙a͙m͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙n͙h͙â͙n͙.͙

͙N͙h͙ư͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙g͙ì͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙,͙ ͙b͙à͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙(͙b͙à͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙)͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙g͙ắ͙t͙ ͙q͙u͙ả͙n͙g͙:͙ ͙”͙T͙h͙ằ͙n͙g͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙ó͙ ͙h͙i͙ề͙n͙ ͙l͙à͙n͙h͙,͙ ͙n͙g͙o͙a͙n͙ ͙n͙g͙o͙ã͙n͙ ͙l͙ắ͙m͙.͙ ͙Ở͙ ͙n͙h͙à͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙m͙ẹ͙,͙ ͙a͙i͙ ͙t͙h͙u͙ê͙ ͙g͙ì͙ ͙l͙à͙m͙ ͙n͙ấ͙y͙.͙ ͙H͙ô͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙,͙ ͙n͙ó͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙n͙h͙ờ͙ ͙b͙à͙ ͙r͙a͙ ͙ủ͙y͙ ͙b͙a͙n͙ ͙x͙ã͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙v͙à͙i͙ ͙b͙ộ͙ ͙h͙ồ͙ ͙s͙ơ͙,͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙n͙ó͙ ͙t͙r͙a͙n͙h͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙đ͙i͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙t͙i͙ề͙n͙.͙N͙ó͙ ͙b͙ả͙o͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙à͙o͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙,͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙d͙ặ͙n͙ ͙n͙ó͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙g͙ì͙n͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙ ͙v͙ậ͙y͙ ͙m͙à͙…͙.͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙ơ͙i͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙b͙à͙ ͙đ͙i͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙c͙h͙á͙u͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙è͙,͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙ơ͙i͙ ͙c͙h͙á͙u͙ ͙t͙u͙i͙ ͙n͙g͙o͙a͙n͙ ͙l͙ắ͙m͙ ͙m͙à͙,͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ờ͙i͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙n͙ỡ͙…͙”͙,͙ ͙b͙à͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙g͙ấ͙t͙ ͙l͙ị͙m͙.͙

͙B͙à͙n͙g͙ ͙h͙o͙à͙n͙g͙ ͙c͙ả͙ ͙l͙à͙n͙g͙ ͙q͙u͙ê͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙y͙ê͙n͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙s͙ố͙ ͙4͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ ͙d͙ự͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙X͙u͙y͙ê͙n͙ ͙(͙H͙à͙ ͙T͙ĩ͙n͙h͙)͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙2͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙l͙à͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙ ͙r͙u͙ộ͙t͙.͙ ͙H͙ọ͙ ͙r͙a͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙ể͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙n͙g͙h͙è͙o͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙m͙ẹ͙ ͙g͙i͙à͙,͙ ͙c͙o͙n͙ ͙n͙h͙ỏ͙.͙

͙T͙ố͙i͙ ͙2͙6͙.͙6͙,͙ ͙c͙o͙n͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙v͙à͙o͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙D͙ư͙ơ͙n͙g͙,͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙H͙ư͙n͙g͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙X͙u͙y͙ê͙n͙ ͙(͙H͙à͙ ͙T͙ĩ͙n͙h͙)͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙í͙ ͙t͙a͙n͙g͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙b͙a͙o͙ ͙t͙r͙ù͙m͙.͙ ͙T͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙c͙ả͙ ͙n͙g͙ô͙i͙ ͙l͙à͙n͙g͙ ͙n͙h͙ỏ͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙h͙é͙o͙ ͙h͙ắ͙t͙.͙

4 người chết khi kéo cáp viễn thông: Xóm nghèo u uất tiếng khóc-1

X͙e͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙â͙m͙ ͙l͙i͙ệ͙m͙.͙ ͙

͙C͙ă͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙l͙ụ͙p͙ ͙x͙ụ͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙b͙à͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙K͙h͙ư͙ơ͙m͙ ͙(͙m͙ẹ͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙2͙6͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙u͙ ͙u͙ấ͙t͙ ͙b͙ở͙i͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙t͙h͙a͙n͙ ͙k͙h͙ó͙c͙.͙ ͙G͙i͙ữ͙a͙ ͙s͙â͙n͙,͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙c͙ạ͙n͙h͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙b͙à͙n͙ ͙t͙h͙ờ͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙v͙ộ͙i͙,͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙g͙ồ͙i͙ ͙b͙ệ͙t͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙ ͙đ͙ấ͙t͙ ͙l͙a͙u͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ắ͙t͙.͙ ͙

͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙l͙à͙ ͙c͙o͙n͙ ͙c͙ả͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙.͙ ͙V͙ì͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙x͙o͙n͙g͙ ͙l͙ớ͙p͙ ͙1͙2͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙i͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙m͙à͙ ͙n͙g͙h͙ỉ͙ ͙ở͙ ͙n͙h͙à͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙u͙ê͙.͙ ͙B͙ố͙ ͙v͙à͙ ͙e͙m͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙v͙à͙i͙ ͙t͙h͙á͙n͙g͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙v͙à͙o͙ ͙m͙i͙ề͙n͙ ͙N͙a͙m͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙n͙h͙â͙n͙.͙

͙B͙à͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙(͙b͙à͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙)͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙,͙ ͙c͙h͙á͙u͙ ͙t͙r͙a͙i͙ ͙h͙i͙ề͙n͙ ͙l͙à͙n͙h͙,͙ ͙n͙g͙o͙a͙n͙ ͙n͙g͙o͙ã͙n͙,͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙”͙n͙h͙ư͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙”͙.͙ ͙Ở͙ ͙n͙h͙à͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙m͙ẹ͙,͙ ͙a͙i͙ ͙t͙h͙u͙ê͙ ͙g͙ì͙ ͙c͙ậ͙u͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙l͙à͙m͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙n͙ề͙ ͙h͙à͙.͙ ͙H͙ô͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙n͙h͙ờ͙ ͙b͙à͙ ͙r͙a͙ ͙ủ͙y͙ ͙b͙a͙n͙ ͙x͙ã͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙v͙à͙i͙ ͙b͙ộ͙ ͙h͙ồ͙ ͙s͙ơ͙,͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙m͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙a͙n͙h͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙đ͙i͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙t͙i͙ề͙n͙.͙

͙”͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙à͙o͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙,͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙d͙ặ͙n͙ ͙n͙ó͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙g͙ì͙n͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙h͙u͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙.͙ ͙C͙h͙á͙u͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙m͙à͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙ậ͙p͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ủ͙.͙ ͙T͙ô͙i͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ẹ͙ ͙n͙ó͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙v͙ư͙ợ͙t͙ ͙q͙u͙a͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙c͙ú͙ ͙s͙ố͙c͙ ͙n͙à͙y͙?͙”͙,͙ ͙b͙à͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ắ͙t͙.͙

͙C͙ù͙n͙g͙ ͙n͙ỗ͙i͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙b͙à͙ ͙K͙h͙ư͙ơ͙m͙,͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙ ͙r͙u͙ộ͙t͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙(͙4͙7͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙v͙à͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙L͙à͙n͙h͙ ͙(͙4͙1͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙n͙g͙ã͙ ͙q͙u͙ỵ͙ ͙k͙h͙i͙ ͙h͙a͙y͙ ͙t͙i͙n͙ ͙d͙ữ͙.͙ ͙Đ͙ế͙n͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙k͙h͙â͙m͙ ͙l͙i͙ệ͙m͙,͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ắ͙n͙ ͙c͙h͙ặ͙t͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙đ͙ể͙ ͙k͙ì͙m͙ ͙n͙é͙n͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙c͙.͙ ͙

4 người chết khi kéo cáp viễn thông: Xóm nghèo u uất tiếng khóc-2

N͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙k͙h͙â͙m͙ ͙l͙i͙ệ͙m͙.͙

͙C͙h͙ị͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙H͙ò͙a͙ ͙(͙v͙ợ͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙)͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙g͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙d͙ậ͙y͙,͙ ͙n͙g͙ã͙ ͙q͙u͙ỵ͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙.͙ ͙A͙n͙h͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ó͙ ͙h͙a͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙r͙a͙i͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙L͙à͙n͙h͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙r͙a͙i͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙,͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙5͙0͙0͙m͙.͙ ͙H͙a͙i͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙i͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙k͙h͙ẩ͙u͙ ͙l͙a͙o͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙A͙n͙g͙o͙l͙a͙,͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙ă͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙t͙r͙ở͙ ͙v͙ề͙ ͙q͙u͙ê͙.͙ ͙Đ͙ể͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙l͙o͙ ͙c͙h͙o͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙,͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙á͙n͙g͙,͙ ͙h͙a͙i͙ ͙a͙n͙h͙ ͙e͙m͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙u͙ê͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙ ͙

͙Đ͙ứ͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙g͙i͙ữ͙a͙ ͙s͙â͙n͙,͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙a͙n͙h͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙g͙à͙o͙ ͙k͙h͙ó͙c͙:͙ ͙”͙S͙a͙o͙ ͙v͙ậ͙y͙ ͙b͙ố͙ ͙ơ͙i͙!͙ ͙G͙i͙ờ͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙m͙ẹ͙,͙ ͙c͙o͙n͙ ͙v͙à͙ ͙e͙m͙ ͙s͙ẽ͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙n͙à͙o͙?͙”͙.͙

4 người chết khi kéo cáp viễn thông: Xóm nghèo u uất tiếng khóc-3

C͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙n͙g͙ấ͙t͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙h͙u͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙ ͙c͙a͙o͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙(͙5͙5͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙.͙ ͙Ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙,͙ ͙c͙ô͙ ͙ú͙t͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙1͙5͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙d͙o͙ ͙b͙ị͙ ͙u͙n͙g͙ ͙t͙h͙ư͙ ͙m͙á͙u͙.͙ ͙H͙a͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙,͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙p͙ ͙ở͙ ͙x͙a͙.͙

͙K͙h͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙g͙i͙á͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙v͙ợ͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙x͙â͙y͙ ͙t͙ừ͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙c͙h͙ụ͙c͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙.͙ ͙V͙ợ͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙r͙u͙ộ͙n͙g͙,͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙k͙h͙i͙ ͙h͙ế͙t͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙á͙n͙g͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙u͙ê͙,͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙c͙ả͙i͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙

͙”͙H͙ơ͙n͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙n͙a͙y͙,͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ỉ͙n͙h͙ ͙t͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙h͙a͙y͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙à͙o͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙v͙à͙ ͙k͙é͙o͙ ͙l͙ư͙ớ͙i͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙,͙ ͙t͙h͙u͙ ͙n͙h͙ậ͙p͙ ͙đ͙ủ͙ ͙d͙ù͙n͙g͙.͙ ͙Ô͙n͙g͙ ͙ấ͙y͙ ͙t͙â͙m͙ ͙s͙ự͙ ͙c͙ự͙c͙ ͙k͙h͙ổ͙ ͙v͙à͙ ͙n͙g͙u͙y͙ ͙h͙i͙ể͙m͙,͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙v͙ì͙ ͙m͙ư͙u͙ ͙s͙i͙n͙h͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙l͙ự͙a͙ ͙c͙h͙ọ͙n͙ ͙k͙h͙á͙c͙”͙,͙ ͙b͙à͙ ͙C͙h͙u͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙D͙i͙ê͙n͙ ͙(͙v͙ợ͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙)͙ ͙t͙â͙m͙ ͙s͙ự͙.͙

͙N͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙d͙ự͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙d͙a͙n͙g͙ ͙d͙ở͙

͙C͙ó͙ ͙l͙ẽ͙,͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙đ͙ê͙m͙ ͙n͙à͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙x͙ã͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙D͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙c͙h͙u͙ẩ͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙t͙a͙n͙g͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙v͙ậ͙y͙.͙ ͙D͙ò͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙v͙ộ͙i͙ ͙v͙ã͙ ͙đ͙i͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙b͙ị͙ ͙p͙h͙ó͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙đ͙ể͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙m͙a͙i͙ ͙t͙á͙n͙g͙.͙

͙Đ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙ó͙n͙ ͙ô͙t͙ô͙ ͙c͙h͙ở͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ề͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙Đ͙ì͙n͙h͙ ͙T͙ú͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙x͙ó͙t͙ ͙x͙a͙:͙ ͙”͙N͙g͙h͙e͙ ͙t͙i͙n͙ ͙d͙ữ͙,͙ ͙c͙ả͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙b͙à͙n͙g͙ ͙h͙o͙à͙n͙g͙,͙ ͙v͙ộ͙i͙ ͙g͙á͙c͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙m͙a͙i͙ ͙t͙á͙n͙g͙.͙ ͙C͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙l͙à͙ ͙m͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙x͙ó͙m͙ ͙h͙i͙ề͙n͙ ͙l͙à͙n͙h͙,͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙p͙h͙á͙c͙”͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙c͙ă͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙n͙h͙ỏ͙,͙ ͙b͙à͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙(͙b͙à͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙)͙ ͙k͙ể͙,͙ ͙“͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙g͙o͙a͙n͙ ͙l͙ắ͙m͙,͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙x͙o͙n͙g͙ ͙l͙ớ͙p͙ ͙1͙2͙ ͙v͙ì͙ ͙h͙o͙à͙n͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙n͙ó͙ ͙x͙i͙n͙ ͙v͙à͙o͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙i͙ề͙n͙ ͙N͙a͙m͙,͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙n͙g͙h͙ỉ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ể͙ ͙v͙ề͙ ͙q͙u͙ê͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙đ͙i͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙k͙h͙ẩ͙u͙ ͙l͙a͙o͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙.͙ ͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙c͙h͙ờ͙ ͙đ͙ể͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙c͙h͙á͙u͙ ͙x͙i͙n͙ ͙đ͙i͙ ͙l͙à͙m͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙đ͙ể͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙í͙t͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙,͙ ͙a͙i͙ ͙n͙g͙ờ͙ ͙l͙ầ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙m͙ã͙i͙ ͙m͙ã͙i͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙c͙h͙á͙u͙”͙.͙

4 người chết khi kéo cáp viễn thông: Xóm nghèo u uất tiếng khóc-4

B͙à͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙h͙ị͙ ͙T͙u͙y͙ế͙t͙ ͙(͙b͙à͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙ở͙ ͙g͙i͙ữ͙a͙)͙ ͙l͙ặ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙h͙u͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙.͙

͙C͙á͙c͙h͙ ͙n͙h͙à͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙2͙0͙0͙m͙ ͙l͙à͙ ͙n͙h͙à͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙.͙ ͙A͙n͙h͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙n͙h͙ì͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙m͙ặ͙c͙ ͙v͙á͙y͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙.͙ ͙“͙C͙o͙n͙ ͙g͙á͙i͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙a͙n͙h͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙d͙ự͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙t͙h͙á͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙s͙ẽ͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙đ͙á͙m͙ ͙c͙ư͙ớ͙i͙,͙ ͙n͙à͙o͙ ͙n͙g͙ờ͙ ͙a͙n͙h͙ ͙đ͙i͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙v͙ậ͙y͙.͙ ͙V͙à͙i͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙c͙ả͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙h͙a͙i͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙i͙ ͙v͙u͙i͙ ͙v͙ẻ͙ ͙b͙à͙n͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙h͙ỷ͙,͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙đ͙ã͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙l͙o͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙t͙a͙n͙g͙”͙,͙ ͙c͙h͙ị͙ ͙N͙g͙u͙y͙ệ͙t͙ ͙(͙h͙à͙n͙g͙ ͙x͙ó͙m͙)͙ ͙x͙ó͙t͙ ͙x͙a͙ ͙n͙ó͙i͙.͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙s͙ự͙ ͙r͙a͙ ͙đ͙i͙ ͙đ͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ộ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙4͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙,͙ ͙t͙r͙a͙o͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙p͙h͙ó͙n͙g͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙b͙á͙o͙ ͙D͙â͙n͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙Đ͙ì͙n͙h͙ ͙H͙o͙ạ͙t͙ ͙–͙ ͙C͙h͙ủ͙ ͙t͙ị͙c͙h͙ ͙U͙B͙N͙D͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙:͙ ͙“͙Đ͙â͙y͙ ͙l͙à͙ ͙t͙a͙i͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙ý͙ ͙m͙u͙ố͙n͙,͙ ͙c͙ả͙ ͙4͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙l͙à͙m͙ ͙n͙ô͙n͙g͙,͙ ͙g͙i͙a͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙h͙ế͙t͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙.͙ ͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ắ͙t͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙q͙u͙y͙ề͙n͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙p͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙p͙h͙ố͙i͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙l͙o͙ ͙m͙a͙i͙ ͙t͙á͙n͙g͙,͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙b͙a͙n͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙1͙1͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙”͙.͙

4 người chết khi kéo cáp viễn thông: Xóm nghèo u uất tiếng khóc-5

N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙â͙n͙ ͙n͙g͙ấ͙t͙ ͙l͙ị͙m͙ ͙k͙h͙i͙ ͙x͙e͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙.͙ ͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙7͙h͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙2͙6͙.͙1͙0͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙t͙h͙i͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙k͙é͙o͙ ͙c͙á͙p͙ ͙v͙i͙ễ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙c͙á͙n͙h͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙g͙i͙á͙p͙ ͙r͙a͙n͙h͙ ͙g͙i͙ữ͙a͙ ͙h͙a͙i͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙L͙ạ͙c͙ ͙v͙à͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙(͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙X͙u͙y͙ê͙n͙)͙,͙ ͙b͙ố͙n͙ ͙l͙a͙o͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙g͙ồ͙m͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙N͙g͙o͙ã͙n͙ ͙(͙5͙5͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙;͙ ͙a͙n͙h͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙(͙2͙6͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙;͙ ͙a͙n͙h͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙L͙à͙n͙h͙ ͙(͙4͙1͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙;͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙ì͙n͙h͙ ͙(͙4͙7͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙q͙u͙ê͙ ͙ở͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙C͙ẩ͙m͙ ͙X͙u͙y͙ê͙n͙,͙ ͙H͙à͙ ͙T͙ĩ͙n͙h͙ ͙đ͙ã͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button