Uncategorized

T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙d͙à͙n͙h͙ ͙2͙0͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙x͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ể͙ ͙l͙ộ͙t͙ ͙x͙.͙a͙’͙c͙,͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙9͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙,͙ ͙d͙ù͙n͙g͙ ͙m͙ó͙n͙ ͙đ͙ắ͙t͙ ͙đ͙ỏ͙ ͙đ͙ể͙ ͙d͙ư͙ỡ͙n͙g͙ ͙n͙h͙a͙n͙

T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙l͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙ữ͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙à͙n͙ ͙l͙ộ͙t͙ ͙x͙á͙c͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙n͙ ͙m͙ụ͙c͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙s͙h͙o͙w͙b͙i͙z͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙.͙ ͙M͙ặ͙c͙ ͙d͙ù͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ừ͙a͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ụ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ạ͙m͙ ͙”͙d͙a͙o͙ ͙k͙é͙o͙”͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙ầ͙n͙ ͙n͙h͙ì͙n͙ ͙v͙à͙o͙ ͙s͙ự͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙b͙i͙ệ͙t͙ ͙r͙õ͙ ͙r͙ệ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙à͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙s͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙t͙h͙u͙ở͙ ͙m͙ớ͙i͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙g͙h͙ề͙,͙ ͙k͙h͙á͙n͙ ͙g͙i͙ả͙ ͙đ͙ủ͙ ͙h͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙n͙ữ͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙đ͙ã͙ ͙n͙ỗ͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙n͙à͙o͙.͙ ͙

hình ảnh

T͙ừ͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙m͙à͙ ͙q͙u͙á͙ ͙k͙h͙ứ͙ ͙c͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙d͙á͙m͙ ͙c͙ư͙ờ͙i͙ ͙v͙ì͙ ͙k͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙,͙ ͙n͙a͙y͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙g͙ợ͙i͙ ͙c͙ả͙m͙,͙ ͙q͙u͙y͙ế͙n͙ ͙r͙ũ͙,͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙q͙u͙á͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙s͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙â͙y͙,͙ ͙c͙h͙ắ͙c͙ ͙c͙h͙ắ͙n͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙l͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙á͙n͙g͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙ô͙ ͙t͙ự͙ ͙h͙à͙o͙.͙ ͙V͙à͙o͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙2͙0͙0͙0͙,͙ ͙k͙h͙i͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙l͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙ô͙ ͙b͙é͙ ͙1͙5͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙,͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙r͙ờ͙i͙ ͙p͙h͙ú͙ ͙c͙h͙o͙ ͙k͙h͙u͙ô͙n͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙t͙ú͙ ͙đ͙á͙n͙g͙ ͙y͙ê͙u͙.͙ ͙T͙u͙y͙ ͙n͙h͙i͙ê͙n͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙l͙ớ͙n͙,͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙é͙t͙ ͙x͙i͙n͙h͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙ấ͙y͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙t͙r͙ở͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙m͙ờ͙ ͙n͙h͙ạ͙t͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙g͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙k͙é͙m͙ ͙t͙ự͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ì͙ ͙l͙à͙n͙ ͙d͙a͙ ͙n͙g͙ă͙m͙ ͙v͙à͙ ͙h͙à͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙k͙h͙ấ͙p͙ ͙k͙h͙ể͙n͙h͙,͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙d͙á͙m͙ ͙c͙ư͙ờ͙i͙ ͙v͙ì͙ ͙s͙ợ͙ ͙l͙ộ͙ ͙k͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ề͙u͙,͙ ͙x͙ấ͙u͙ ͙x͙í͙.͙ ͙

hình ảnh

C͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙n͙h͙ì͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙ể͙ ͙d͙à͙n͙h͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙2͙0͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙x͙u͙â͙n͙ ͙đ͙ể͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙m͙ạ͙o͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙9͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙”͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙ờ͙i͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙v͙ự͙c͙”͙ ͙n͙ế͙u͙ ͙s͙o͙ ͙s͙á͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙ấ͙y͙ ͙v͙à͙ ͙b͙â͙y͙ ͙g͙i͙ờ͙,͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙x͙e͙m͙ ͙q͙u͙a͙ ͙n͙h͙é͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

C͙Ằ͙M͙

hình ảnh

A͙i͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙õ͙i͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙à͙n͙g͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙s͙ở͙ ͙h͙ữ͙u͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙c͙ằ͙m͙ ͙c͙h͙ẻ͙,͙ ͙k͙h͙u͙ô͙n͙ ͙c͙ằ͙m͙ ͙v͙u͙ô͙n͙g͙ ͙v͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙g͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙t͙r͙ở͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙n͙g͙ắ͙n͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ó͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙t͙r͙ò͙n͙ ͙r͙a͙.͙ ͙P͙h͙ầ͙n͙ ͙c͙ằ͙m͙ ͙t͙ù͙ ͙t͙ú͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙n͙ố͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙x͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙h͙à͙m͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙g͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙n͙ữ͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ó͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙ ͙c͙ứ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙“͙m͙ư͙ợ͙t͙”͙ ͙v͙à͙ ͙g͙ọ͙n͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙c͙ằ͙m͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙g͙ó͙c͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙v͙ ͙l͙i͙n͙e͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

R͙Ă͙N͙G͙

hình ảnh

K͙h͙ô͙n͙g͙ ͙a͙i͙ ͙s͙i͙n͙h͙ ͙r͙a͙ ͙m͙à͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙m͙a͙y͙ ͙m͙ắ͙n͙ ͙s͙ở͙ ͙h͙ữ͙u͙ ͙h͙à͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙t͙r͙ắ͙n͙g͙ ͙s͙ứ͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙t͙ă͙m͙ ͙t͙ắ͙p͙.͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙o͙ạ͙i͙ ͙l͙ệ͙,͙ ͙h͙à͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙h͙ơ͙i͙ ͙h͙ô͙,͙ ͙k͙h͙ấ͙p͙ ͙k͙h͙ể͙n͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙g͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙c͙ô͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙b͙ậ͙t͙ ͙d͙ù͙ ͙c͙ư͙ờ͙i͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙t͙ư͙ơ͙i͙.͙ ͙T͙r͙á͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ợ͙c͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙h͙à͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙ố͙ ͙v͙à͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙ó͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙à͙m͙ ͙r͙ă͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙à͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙V͙i͙n͙h͙ ͙t͙r͙ắ͙n͙g͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙t͙ă͙m͙ ͙t͙ắ͙p͙,͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙c͙ô͙ ͙g͙h͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙u͙y͙ệ͙t͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙l͙ầ͙n͙ ͙c͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙ư͙ơ͙i͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

 ͙M͙Ũ͙I͙

hình ảnh

Q͙u͙á͙ ͙k͙h͙ứ͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙l͙à͙ ͙c͙ô͙ ͙b͙é͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙t͙h͙ấ͙p͙ ͙t͙ẹ͙t͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙o͙n͙ ͙v͙à͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙h͙ơ͙i͙ ͙t͙r͙ò͙n͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙.͙ ͙P͙h͙ầ͙n͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙n͙à͙y͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙g͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙c͙ô͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙đ͙i͙ ͙v͙ẻ͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙t͙ú͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙h͙ẳ͙n͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙t͙h͙o͙n͙,͙ ͙t͙h͙ẳ͙n͙g͙,͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙c͙a͙o͙ ͙r͙õ͙ ͙r͙ệ͙t͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙b͙â͙y͙ ͙g͙i͙ờ͙.͙ ͙C͙h͙i͙ế͙c͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙g͙ọ͙n͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙g͙ó͙c͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙h͙o͙à͙n͙ ͙h͙ả͙o͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙ê͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

M͙Ắ͙T͙

hình ảnh

T͙h͙ờ͙i͙ ͙x͙ư͙a͙,͙ ͙a͙i͙ ͙m͙ê͙ ͙p͙h͙i͙m͙ ͙H͙à͙n͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙c͙h͙ắ͙c͙ ͙h͙ẳ͙n͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙m͙ê͙ ͙s͙t͙y͙l͙e͙ ͙b͙ọ͙n͙g͙ ͙m͙ắ͙t͙ ͙t͙o͙,͙ ͙s͙ư͙n͙g͙ ͙h͙ú͙p͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙b͙ấ͙y͙ ͙g͙i͙ờ͙.͙ ͙T͙u͙y͙ ͙n͙h͙i͙ê͙n͙,͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙ỗ͙i͙ ͙m͙ố͙t͙ ͙v͙ì͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙b͙à͙ ͙m͙ẹ͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙o͙n͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙m͙ặ͙n͙ ͙m͙à͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙k͙i͙ể͙u͙ ͙l͙à͙m͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙n͙à͙y͙ ͙n͙ữ͙a͙.͙ ͙B͙ê͙n͙ ͙c͙ạ͙n͙h͙ ͙đ͙ó͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙m͙í͙ ͙m͙ắ͙t͙ ͙b͙é͙ ͙v͙à͙ ͙n͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙ô͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙c͙h͙ỉ͙n͙h͙ ͙c͙h͙o͙ ͙p͙h͙ù͙ ͙h͙ợ͙p͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙m͙a͙k͙e͙u͙p͙ ͙h͙o͙ặ͙c͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙p͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙n͙à͙o͙ ͙đ͙ó͙ ͙m͙à͙ ͙đ͙ó͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙a͙i͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

Đ͙Ô͙I͙ ͙“͙G͙Ò͙ ͙M͙Â͙Y͙”͙

hình ảnh

“͙Đ͙ô͙i͙ ͙g͙ò͙ ͙b͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ả͙o͙”͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙”͙G͙i͙ấ͙c͙ ͙m͙ơ͙ ͙t͙u͙y͙ế͙t͙ ͙t͙r͙ắ͙n͙g͙”͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙n͙ế͙u͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙m͙u͙ố͙n͙ ͙n͙ó͙i͙ ͙l͙à͙ ͙h͙ơ͙i͙ ͙n͙h͙ỏ͙.͙ ͙N͙ế͙u͙ ͙đ͙ể͙ ͙ý͙,͙ ͙s͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙k͙i͙a͙ ͙“͙g͙ò͙ ͙đ͙ô͙i͙”͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙c͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙n͙h͙ấ͙p͙ ͙n͙h͙ô͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ă͙n͙g͙ ͙m͙ẩ͙y͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙.͙ ͙C͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙k͙h͙o͙é͙t͙ ͙c͙ổ͙ ͙s͙â͙u͙,͙ ͙c͙ắ͙t͙ ͙x͙ẻ͙ ͙t͙h͙o͙ả͙i͙ ͙m͙á͙i͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ặ͙c͙ ͙b͙i͙ệ͙t͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙x͙u͙y͙ê͙n͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙b͙ộ͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙n͙ó͙n͙g͙ ͙b͙ỏ͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙b͙i͙k͙i͙n͙i͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙r͙a͙,͙ ͙đ͙ô͙i͙ ͙g͙ò͙ ͙m͙â͙y͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ữ͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙n͙a͙y͙ ͙đ͙ã͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙l͙à͙ ͙t͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙v͙ữ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ã͙i͙ ͙m͙à͙ ͙đ͙ã͙ ͙h͙ó͙a͙ ͙n͙ú͙i͙ ͙n͙o͙n͙ ͙c͙h͙ậ͙p͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙c͙ô͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙t͙h͙i͙ế͙t͙ ͙k͙ế͙ ͙ô͙m͙ ͙s͙á͙t͙,͙ ͙c͙ắ͙t͙ ͙k͙h͙o͙é͙t͙ ͙q͙u͙y͙ế͙n͙ ͙r͙ũ͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

N͙Ư͙Ớ͙C͙ ͙D͙A͙

hình ảnh

Đ͙â͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙l͙ẽ͙ ͙l͙à͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙d͙ễ͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙v͙à͙ ͙d͙ễ͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙.͙ ͙N͙ế͙u͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙s͙ở͙ ͙h͙ữ͙u͙ ͙l͙à͙n͙ ͙d͙a͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙m͙ấ͙y͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙b͙â͙y͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙g͙h͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙u͙y͙ệ͙t͙ ͙đ͙ố͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙d͙a͙ ͙t͙r͙ắ͙n͙g͙ ͙s͙ứ͙,͙ ͙m͙ị͙n͙ ͙m͙à͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙ì͙ ͙v͙ế͙t͙.͙

M͙Ô͙I͙

hình ảnh

S͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙đ͙ô͙i͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙m͙ỏ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙â͙y͙,͙ ͙đ͙ô͙i͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ữ͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙d͙à͙y͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ă͙n͙g͙ ͙m͙ọ͙n͙g͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙h͙ẳ͙n͙.͙ ͙V͙ì͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ồ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙à͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ ͙b͙ơ͙m͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙ó͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ô͙i͙ ͙m͙ô͙i͙ ͙q͙u͙y͙ế͙n͙ ͙r͙ũ͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙b͙â͙y͙ ͙g͙i͙ờ͙.͙ ͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙đ͙ồ͙n͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙m͙à͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙m͙i͙n͙h͙.͙

V͙Ò͙N͙G͙ ͙B͙A͙

hình ảnh

T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙g͙ắ͙n͙ ͙l͙i͙ề͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙k͙i͙ể͙u͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙b͙ó͙ ͙s͙á͙t͙,͙ ͙p͙h͙ô͙ ͙d͙i͙ễ͙n͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙c͙o͙n͙g͙ ͙c͙ơ͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙v͙ì͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙m͙à͙ ͙c͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙k͙h͙ă͙n͙ ͙g͙ì͙ ͙đ͙ể͙ ͙k͙h͙á͙n͙ ͙g͙i͙ả͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙r͙a͙ ͙v͙ò͙n͙g͙ ͙3͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙à͙n͙g͙ ͙p͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙x͙ẹ͙p͙ ͙t͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙.͙ ͙C͙ó͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙ý͙ ͙k͙i͙ế͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙,͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙”͙c͙a͙n͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙p͙”͙ ͙đ͙ể͙ ͙v͙ò͙n͙g͙ ͙b͙a͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙n͙ả͙y͙ ͙n͙ở͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙o͙á͙n͙,͙ ͙c͙ô͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ĩ͙ ͙q͙u͙y͙ế͙n͙ ͙r͙ũ͙ ͙đ͙ã͙ ͙n͙h͙ờ͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙đ͙ộ͙n͙ ͙m͙ô͙n͙g͙

T͙R͙A͙N͙G͙ ͙P͙H͙Ụ͙C͙

hình ảnh

Ả͙n͙h͙ ͙I͙n͙t͙e͙r͙n͙e͙t͙

͙S͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙,͙ ͙q͙u͙y͙ế͙n͙ ͙r͙ũ͙,͙ ͙c͙h͙ọ͙n͙ ͙v͙á͙y͙ ͙á͙o͙ ͙k͙h͙é͙o͙ ͙l͙é͙o͙ ͙t͙ô͙n͙ ͙d͙á͙n͙g͙ ͙c͙h͙ừ͙n͙g͙ ͙m͙ự͙c͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙n͙g͙h͙ệ͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙s͙ô͙i͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙k͙h͙á͙n͙ ͙g͙i͙ả͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙l͙ầ͙n͙ ͙n͙g͙a͙o͙ ͙n͙g͙á͙n͙ ͙v͙ì͙ ͙c͙h͙u͙ộ͙n͙g͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙h͙ở͙ ͙b͙ạ͙o͙ ͙k͙h͙o͙e͙ ͙d͙a͙ ͙t͙h͙ị͙t͙.͙ ͙N͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙c͙h͙i͙ế͙c͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙n͙g͙ắ͙n͙ ͙5͙c͙m͙,͙ ͙b͙o͙d͙y͙s͙u͙i͙t͙ ͙b͙ó͙ ͙c͙h͙ẽ͙n͙,͙ ͙á͙o͙ ͙k͙h͙o͙é͙t͙ ͙c͙ổ͙ ͙s͙â͙u͙ ͙n͙ử͙a͙ ͙v͙ờ͙i͙ ͙h͙a͙y͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙b͙ộ͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙n͙g͙ắ͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙g͙ì͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙y͙ ͙k͙h͙o͙e͙ ͙8͙0͙%͙ ͙d͙a͙ ͙t͙h͙ị͙t͙ ͙t͙ừ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙h͙â͙m͙ ͙m͙ộ͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙m͙ấ͙y͙ ͙h͙à͙i͙ ͙l͙ò͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙s͙u͙ý͙t͙ ͙b͙ị͙ ͙B͙ộ͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙h͙ó͙a͙ ͙t͙u͙ý͙t͙ ͙c͙ò͙i͙.͙

hình ảnh

N͙ế͙u͙ ͙s͙o͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙,͙ ͙n͙h͙a͙n͙ ͙s͙ắ͙c͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙x͙ư͙a͙ ͙q͙u͙ả͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙n͙h͙a͙u͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙ờ͙i͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙v͙ự͙c͙.͙ ͙C͙h͙ư͙a͙ ͙b͙à͙n͙ ͙c͙ã͙i͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙b͙à͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙V͙i͙n͙h͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙a͙n͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙p͙ ͙t͙h͙ẩ͙m͙ ͙m͙ỹ͙ ͙h͙a͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙,͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙T͙h͙u͙ỷ͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙t͙h͙ă͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙n͙g͙ ͙n͙h͙a͙n͙ ͙s͙ắ͙c͙ ͙đ͙á͙n͙g͙ ͙k͙ể͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙a͙ ͙k͙é͙m͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙k͙ỳ͙ ͙m͙ỹ͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙n͙à͙o͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙V͙b͙i͙z͙.͙ ͙Ả͙n͙h͙.͙ ͙F͙B͙N͙V͙

hình ảnh

C͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙ ͙s͙ự͙ ͙đ͙ằ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙r͙õ͙ ͙m͙ồ͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙ở͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙l͙à͙ ͙d͙o͙ ͙đ͙â͙u͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙m͙à͙ ͙b͙à͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙V͙i͙n͙h͙ ͙c͙h͙ă͙m͙ ͙n͙h͙a͙n͙,͙ ͙d͙ư͙ỡ͙n͙g͙ ͙d͙á͙n͙g͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙t͙ố͙n͙ ͙k͙é͙m͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙l͙à͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙k͙ỳ͙ ͙l͙ạ͙:͙

D͙Ư͙Ỡ͙N͙G͙ ͙N͙H͙A͙N͙ ͙B͙Ằ͙N͙G͙ ͙Đ͙Ô͙N͙G͙ ͙T͙R͙Ù͙N͙G͙ ͙H͙Ạ͙ ͙T͙H͙Ả͙O͙ ͙C͙Ó͙ ͙G͙I͙Á͙ ͙L͙Ê͙N͙ ͙Đ͙Ế͙N͙ ͙H͙À͙N͙G͙ ͙T͙R͙Ă͙M͙ ͙T͙R͙I͙Ệ͙U͙ ͙Đ͙Ồ͙N͙G͙ ͙1͙ ͙L͙Ạ͙N͙G͙:͙

hình ảnh

B͙í͙ ͙q͙u͙y͙ế͙t͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙g͙ì͙n͙ ͙x͙u͙â͙n͙ ͙s͙ắ͙c͙,͙ ͙b͙ồ͙i͙ ͙b͙ổ͙ ͙c͙ơ͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙“͙đ͙ắ͙t͙ ͙x͙ắ͙t͙ ͙r͙a͙ ͙m͙i͙ế͙n͙g͙”͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙l͙à͙ ͙d͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙ ͙t͙h͙ả͙o͙ ͙h͙ầ͙m͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙b͙à͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ ͙đ͙ể͙ ͙“͙n͙ạ͙p͙”͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙.͙ ͙Đ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙ ͙t͙h͙ả͙o͙ ͙t͙ừ͙ ͙x͙ư͙a͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙n͙a͙y͙ ͙l͙u͙ô͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙o͙i͙ ͙l͙à͙ ͙t͙h͙ầ͙n͙ ͙d͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙á͙c͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙b͙ồ͙i͙ ͙b͙ổ͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙,͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙t͙ậ͙t͙,͙ ͙c͙h͙ố͙n͙g͙ ͙l͙ã͙o͙ ͙h͙ó͙a͙ ͙v͙à͙ ͙k͙é͙o͙ ͙d͙à͙i͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙t͙h͙ọ͙.͙

hình ảnh

T͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙ ͙t͙h͙ả͙o͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙h͙ứ͙a͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙l͙o͙ạ͙i͙ ͙a͙x͙i͙t͙ ͙a͙m͙i͙n͙,͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙v͙i͙t͙a͙m͙i͙n͙ ͙k͙h͙o͙á͙n͙g͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙g͙i͙ú͙p͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙ẩ͙y͙ ͙l͙ù͙i͙ ͙l͙ã͙o͙ ͙h͙o͙á͙,͙ ͙l͙u͙ô͙n͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙v͙ẻ͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙ ͙t͙ư͙ơ͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙.͙ ͙C͙h͙í͙n͙h͙ ͙v͙ì͙ ͙v͙ậ͙y͙,͙ ͙d͙ù͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙i͙á͙ ͙c͙a͙o͙ ͙n͙g͙ấ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙s͙ẵ͙n͙ ͙s͙à͙n͙g͙ ͙c͙h͙i͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙k͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙m͙u͙a͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙r͙ù͙n͙g͙ ͙h͙ạ͙ ͙t͙h͙ả͙o͙ ͙đ͙ể͙ ͙b͙ồ͙i͙ ͙b͙ổ͙,͙ ͙c͙h͙ă͙m͙ ͙s͙ó͙c͙ ͙n͙h͙a͙n͙ ͙s͙ắ͙c͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙t͙h͙â͙n͙

͙U͙Ố͙N͙G͙ ͙T͙R͙À͙ ͙P͙H͙Ổ͙ ͙N͙H͙Ĩ͙ ͙Đ͙Ắ͙T͙ ͙N͙H͙Ấ͙T͙ ͙T͙H͙Ế͙ ͙G͙I͙Ớ͙I͙ ͙Đ͙Ể͙ ͙Đ͙Ẹ͙P͙ ͙D͙A͙ ͙N͙G͙Ă͙N͙ ͙L͙Ã͙O͙ ͙H͙Ó͙A͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙l͙o͙ạ͙t͙ ͙b͙í͙ ͙q͙u͙y͙ế͙t͙ ͙d͙ư͙ỡ͙n͙g͙ ͙n͙h͙a͙n͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙l͙à͙m͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙T͙h͙ủ͙y͙ ͙T͙i͙ê͙n͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙n͙g͙ờ͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙l͙à͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙ư͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙k͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙m͙u͙a͙ ͙t͙r͙à͙ ͙P͙h͙ổ͙ ͙N͙h͙ĩ͙ ͙v͙ề͙ ͙t͙h͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙t͙h͙ứ͙c͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙t͙ạ͙o͙ ͙t͙h͙ú͙ ͙v͙u͙i͙ ͙t͙a͙o͙ ͙n͙h͙ã͙,͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙d͙á͙n͙g͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙d͙a͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙n͙g͙ờ͙.͙

hình ảnh

L͙o͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙à͙ ͙n͙à͙y͙ ͙l͙â͙u͙ ͙n͙a͙y͙ ͙l͙ừ͙n͙g͙ ͙d͙a͙n͙h͙ ͙t͙h͙i͙ê͙n͙ ͙h͙ạ͙ ͙v͙ề͙ ͙d͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙q͙u͙ý͙ ͙b͙á͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ó͙,͙ ͙g͙i͙ố͙n͙g͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙r͙ư͙ợ͙u͙ ͙v͙a͙n͙g͙ ͙h͙ả͙o͙ ͙h͙ạ͙n͙g͙,͙ ͙t͙r͙à͙ ͙P͙h͙ổ͙ ͙N͙h͙ĩ͙ ͙đ͙ể͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙l͙â͙u͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙n͙g͙o͙n͙.͙ ͙L͙o͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙à͙ ͙n͙à͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙i͙á͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙3͙,͙5͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙d͙â͙n͙ ͙t͙ệ͙/͙k͙g͙ ͙(͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙2͙,͙5͙ ͙t͙ỷ͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙/͙k͙g͙)͙.͙

͙L͙o͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙à͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙m͙ệ͙n͙h͙ ͙d͙a͙n͙h͙ ͙đ͙ắ͙t͙ ͙đ͙ỏ͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙g͙i͙ớ͙i͙ ͙n͙à͙y͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙t͙ố͙t͙ ͙c͙h͙o͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙g͙i͙ả͙m͙ ͙c͙â͙n͙ ͙g͙i͙ữ͙ ͙d͙á͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ẹ͙p͙ ͙d͙a͙.͙ ͙T͙h͙e͙o͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙n͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙,͙ ͙p͙o͙l͙y͙p͙h͙e͙n͙o͙l͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙r͙à͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙ứ͙c͙ ͙c͙h͙ế͙ ͙q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙t͙ổ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙v͙à͙ ͙p͙h͙â͙n͙ ͙g͙i͙ả͙i͙ ͙t͙ế͙ ͙b͙à͙o͙ ͙m͙ỡ͙,͙ ͙d͙u͙y͙ ͙t͙r͙ì͙ ͙ổ͙n͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙s͙t͙e͙r͙o͙l͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ỡ͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙á͙u͙,͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙h͙ữ͙u͙ ͙í͙c͙h͙ ͙đ͙ể͙ ͙n͙g͙ă͙n͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙b͙ị͙ ͙b͙é͙o͙ ͙p͙h͙ì͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button